Get Adobe Flash player

Strupovitost 2014

Výpočet ze sedmi parametrů.

Zadejte následující hodnoty pro příslušné pole a brambory na něm vypěstované: celkový obsah železa, dusíku a fosforu ve slupce, podíl prachu a jílu v půdě, celkový obsah železa v půdě, obsah fosforu stanovený ve výluhu Mehlich II. Pokud nemáte přesnou hodnotu ani její odhad k dispozici, ponechte ve formuláři předvyplněnou hodnotu (n=300).

 

Koncentrace N(celk) slupka [g/kg] :        Pozorované rozmezí 11.2 - 31.6

Koncentrace P(celk) slupka [mg/kg] :     Pozorované rozmezí 1351 - 4062

Koncentrace Fe slupka [g/kg] :                Pozorované rozmezí 0.01 - 2.85

Koncentrace Fe půda [mg/kg] :                Pozorované rozmezí 6820 - 51700

Koncentrace P(Mehlich) půda [mg/kg]:   Pozorované rozmezí 40.5 - 321.0

Podíl jílu v půdě [%] :                                Pozorované rozmezí 0 - 27

Podíl prachu v půdě [%] :                         Pozorované rozmezí 15 - 78

Zadání vstupních hodnot mimo pozorované rozmezí může zkreslit predikci strupovitosti. Při zadávání desetinných čísel používejte prosím desetinnou tečku.Výsledek - predikovaná strupovitost v rozmezí (1-9):

nebylo počítáno