Get Adobe Flash player

Strupovitost 2010

Zadejte koncentraci fosforu a/nebo TRF - zprůměrovaný počet peaků pro výpočet pravděpodobné strupovitosti.

Zadání obou hodnot zpřesní predikci.

Koncentrace fosforu P [mg/kg]:      Pozorované rozmezí 40.5 - 321.0

TRF - počet peaků (způměrovaný): Pozorované rozmezí 0 - 62

Zadání vstupních hodnot mimo pozorované rozmezí může zkreslit predikci strupovitosti.Výsledek - predikovaná strupovitost v rozmezí (1-9):

nebylo počítáno